گروه آموزشی مشاوره ناحیه3کرمانشاه
تحصیلی-سازشی-شغلی 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

دستور العمل  مشاور پژوهنده

 باسمه تعالي

     مقدمه

     نظام تعليم وتربيت در كشور ما چندي است كه عنايت ويژه‌اي به نقش و اهميت پژوهش مبذول داشته است. پژوهشگاه به عنوان نهاد اصلي پژوهش در آموزش و پرورش نقش فعال و ويژه‌اي را در توسعه فعاليتهاي پژوهشي و گسترش فرهنگ پژوهش ميان معلمان به عهده داشته است.

      برنامه مشاور پژوهنده از جمله دستاوردهاي مهم حركت نوپايي بوده است كه همواره از سوي گروه مشاوره تربیتی با همکاری گروه آموزشی مشاوره استان کرمانشاه ، طراحی شده که امید است با ا ستقبا ل مشاورین ومسئولین استان وشورای تحقیات  استان مورد حمایت قرار گیرد  که بدین وسیله مشاورین تجربیات خود را در زمینه کاهش مشکلات تحصیلی ،خانوادگی ،شخصیتی  در قالب اقدام پژوهی در اختیار سایر مشاورین استان وکشور قراردهند .

با این حرکت عظیم می توان شاهد ایجاد روحیه پژوهش دربین مشاورین جهت ارائه راحل های کاربردی برحل مسائل ومشکلات دانش آموزان ومسائل آموزش وپرورش باشیم  مشاورین مجهز به علم روز  شوند.

          در همين راستا شيوه نامه اجراي برنامه مشاوره  پژوهنده با برنامه ريزي ونظارت گروه مشاوره تربیتی ،شورای تحقیقات و گروه‌هاي آموزشي استان  به شرح زير اعلام مي‌گردد.

 اهداف:

1-      گسترش فرهنگ پژوهش در ميان مشاوران استان

2-      تقويت خودباوري در بين مشاورین آموزش و پرورش و كمك به رشد استعدادهاي بالقوه آنان در حل مسايل آموزش و پرورش

3-      فراهم ساختن زمينه‌هاي ارتقاء دانش و بازآموزي مشاورین آموزش و پرورش از طريق درگير كردن آنان با «پژوهش در عمل»

4-      كاهش مشكلات ناشي از كاربرد يافته‌هاي پژوهشي متداول و دانشگاهي توسط  مشاوران

5-      مستندسازي تجربه‌هاي مفيد   مشاوران براي استفاده كليه دست اندركاران آموزش و پرورش

 نحوه اجراي برنامه

 1-  گروه مشاوره تربیتی ،شورای تحقیقات و گروه‌هاي آموزشي مشاوره دراستان  استان  مسئولیت آن را برعهده دارند

این دبیرخانه مسئولیت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و کنترل اجرای برنامه را در وزارت آموزش و پرورش در سطح استان به عهده دارد که بر همین اساس اهم فعالیت‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

-        تهیه و تدوین شیوه‌نامه  مشاور پژوهنده

-        ابلاغ شیوه نامه و اطلاع رسانی مناسب به  نواحی ومناطق

-        نظارت بر اجرای بهینه شیوه نامه  

-        دریافت و ارزشیابی از گزارش‌های برتر طبق شیوه نامه

-        تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی مشاورین پژوهنده در سطح  استان

-        پی گیری تشویق و قدردانی از  مشاورین پژوهنده برتر در سطح  استان

-        تشکیل نشست‌ها و جلسات در مواقع مقتضی

 2-  دبيرخانه  مشاور پژوهنده در استان :

اين دبيرخانه مسئوليت مديريت ، نظارت و ارزشيابي از اجراي مشاورپژوهنده را با هدايت رئيس محترم سازمان و معاون محترم  مرتبط با حوزه پژوهش به عهده  دارد .

 2-1 اعضاي دبيرخانه*:

2-1-1 اعضاي كميسيون تخصصي  مشاورپژوهنده استان

2-1-2 مدیر کل ومعاونت پرورشی ومعاونت پژوهشی

2-1-3 رئیس گروه مشاوره تربیتی وتکنولوژی آموزشی

2-1-4 گروهای آموزشی مشاوران

2-1-5 كارشناس مسئول تحقيقات استان(بعنوان دبير دبيرخانه )

 

  2-2. شرح وظايف دبيرخانه  مشاور پژوهنده استان :

2-2-1- تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص دبيرخانه

2-2-2 ابلاغ شیوه نامه  مشاور پژوهنده و اطلاع رساني مناسب به مناطق آموزشي

2-2-3 نظارت بر اجراي بهينه شیوه نامه توسط مناطق آموزشي

2-2-4 انجام اقدامات مقتضي به تشخيص دبيرخانه  مشاور پژوهنده براي اطلاع رساني و هماهنگي در اجراي   برنامه از جمله تشكيل نشست‌ها و غيره

2-2-5 گردآوري گزارش‌ها از مناطق آموزشي و اداري و ارزشيابي آن طبق شيوه‌نامه با توجه به  تكراري نبودن طرح براي هر فرد

2-2-6 ارسال گزارش‌هاي نهايي منتخب به همراه تصوير هر دو نمون برگ  تكميل شدة ارزشيابي استاني  به مشاوره وزارت

2-2-7 تشويق و قدرداني از  مشاوران  پژوهنده برتر استان با روش‌های مناسب اشاعه از طریق همایش های استانی و دیگر روشهای مناسب.

2-2-8- پيش بيني و اجراي دوره‌هاي آموزشهای توجیهی اقدام پژوهي

  3 -  تشكيل دبيرخانه مشاور پژوهنده در شهرستان / ناحيه / منطقه :.

3-1 اعضاي دبيرخانه

3-1-1 اعضاي كميته‌هاي پژوهشي / مدیر شهرستان/  رئيس اداره /  معاون آموزشي/  مسئول مشاوره

3-1-2-  مسئولين گروههاي آموزشي دوره‌هاي سه گانه ، سر گروه مشاوره ، رابط تحقيقات بعنوان دبير دبيرخانه و يك نفر از افراد متخصص با داشتن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا بالاتر كه در امر اقدام پژوهي داراي تخصص و تجربه باشد به انتخاب رئيس/ مدير  اداره .

3-1-3-  يكي از مدرسين اقدام پژوهي يا مشاور پژوهنده   

تبصره (3) : براي كليه اعضاي دبيرخانه از طرف رئيس / مدیر  اداره ابلاغ به مدت يك سال  صادر مي‌گردد.

 3-2 - شرح وظايف دبيرخانه  مشاور پژوهنده / شهرستان / ناحيه / منطقه :

3-2-1 تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص مدير شهرستان / ناحيه / منطقه  

3-2-2 ابلاغ شیوه نامه مشاور پژوهنده و اطلاع رساني مناسب به واحدهاي آموزشي

3-2-3 نظارت بر اجراي بهينه شیوه‌نامه توسط مدارس و گردآوري نمون برگ مشخصات شركت كنندگان در برنامه 

3-2-4 انجام اقدامات مقتضي به تشخيص دبيرخانه استان مشاور پژوهنده براي اطلاع رساني و هماهنگي در اجراي برنامه از جمله  تشكيل نشست‌ها و غيره

3-2-5 برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و نشست‌هاي توجيهي در زمينه برنامه مشاور پژوهنده

3-2-6 گردآوري گزارشها از واحدهاي آموزشي و اداري و ارزشيابي آنها طبق شيوه نامه دبيرخانه  استان

3-2-7 ارسال گزارشهاي نهايي منتخب به همراه نتايج ارزشيابي به دبيرخانه استان

  3-2-8  قدرداني از مشاوران پژوهنده برتر توسط مدير شهرستان / منطقه / ناحيه

3-2-9- پيگيري و اجراي دوره‌هاي آموزشي اقدام پژوهي در قالب كلاس (سخنراني) يا كارگاه

 4. زمانبندي اجراي برنامه

4-1. مشاور پژوهنده از طریق مدیر مدرسه گزارش اقدام پژوهی خود را به دبیر خانه منطق ارسال نماید.

4-2.گزارش‌هاي واصله به ادارات مناطق / شهرستانها، بررسي و ارزيابي شده،  نتايج و نفرات برتر به استان معرفي شوند. .

4-3. گزارش‌هاي اقدام پژوهي واصله به دبيرخانه  مشاور پژوهنده استان، طبق فرآیند ارزشیابی بررسي شده، و نتايج تا پانزدهم مهر   معرفي شوند.

 4-4- بديهي است به گزارش‌هاي دريافتي خارج از زمانبندي فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4-5- نفرات برتر   مورد تقدير  مدیر کل قرار خواهند گرفت و آثار برتر در گردهمايي سراسري مشاور پژوهنده برتر  استان ارائه خواهد شد.

 9. هزينه اجراي برنامه

كليه هزينه‌هاي ناشي از اجراي برنامه  مشاور پژوهنده در سطح استان و منطقه، با تصويب شوراي تحقيقات استان، از محل بودجه اداره کل آموزش و پرورش استان، تأمين و  پرداخت مي‌شود.

 زمينه‌‌هاي اقدام پژوهي

 هدف اساسي  اقدام پژوهي (برنامة ‌مشاور پژوهنده) ،بررسي، شناسايي، تبيين و حل مسأله و مشكل محيط كار و فعاليت‌ است (كلاس درس، مدرسه، ادارات و سازمان‌هاي آموزش و پرورش) و از نتايج اقدام‌پژوهي براي حل مسائل خاص در موقعيت‌هاي معين استفاده مي‌شود. در اقدام پژوهي،  مشاور پژوهنده، پژوهش خود را شخصاً به مرحلة اجرا درمي‌آورد و از نتايج آن در بهبود شرايط كاري خود بهره مي‌برد.

که موضوعات زیر پیشنهاد میگردد

1- روشهای تقویت عفاف و حجاب در دانش آموزان

2- شیوه های تقویت باورهای دینی دانش آموزان

3- میزان اثر بخشی فعالیتهای فرهنگی تربیتی مدارس

4- شیوه های تقویت یادگیری مبتنی بر پژوهش در مدارس

5- عوامل موثر در بکار گیری روشها و فن آوری های نوین تدریس در معلمان

6- شیوه های توانمند سازی روانی- رفتاری دانش آموزان در پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز

7- عوامل موثر بر بهبود کیفیت دوره های آموزش خانواده

8- راههای ارتقاء مهارتهای ارتباطی معلمین با دانش آموزان

9- شیوه های تقویت هسته های مشاوره آموزش و پرورش

10- شیوه های ارتقاء مهارتهای شغلی آموزگاران درس تربیت بدنی

11- شیوه های تقویت امید به آینده و نشاط دردانش آموزان

12- روشهای فراهم سازی زمینه مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای گروهی و اجتماعی

13- عوامل خطر ساز و محافظت کننده دانش آموزان در سوء مصرف مواد مخدر

14- عوامل موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان عشایر استان کرمانشاه

15- وضعیت انگیزه تحصیل در دانش آموزان

16- شیوه های تقویت درس انشاء در دوره ابتدایی

-        سایر موضوعات انتخاب شده به ابتکار  فرهنگیان عزیز ،

 

 

 

 

 

 

 

منطقه آموزشی........

 کاربرگ اقدام پژوهي

(نمون برگ شماره 1)

عنوان اقدام پژوهي:

..................................................................................................................................................................

 موضوع(حيطه) پژوهش:. ............................ موضوع پژوهش با چه دوره تحصيلي مربوط مي شود

سازمان آموزش وپرورش ...................... منطقه آموزشي.......................... نام واحدآموزشي/ اداري................................................... آدرس ........................................... تلفن محل کار ............................

نام ونام خانوادگي مولف اول (مولف اصلي)  ..............................................  شماره پرسنلی

نام ونام خانوادگي همکار ان مولف ......................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشخصات مولف اول :  جنسيت :  زن  o   مرد o        سال تولد     13        مدرک تحصيلي دربدو استخدام ...............................    

 بالا ترين مدرک تحصيلي ......................................   رشته بالاترين مدرک تحصيلي........................................................................ سال اخذ بالاترين مدرک تحصيلي         13       دانشگاه محل اخذ بالاترين مدرک تحصيلي ............................................................. سابقه خدمت درآموزش وپرورش .......... سال      سمت فعلي ............................     سابقه خدمت درسمت فعلي  .................... سال

عمدتا در چه دوره اي تدريس مي نماييد؟................................  

عمدتا در چه پايه اي تدريس مي نماييد؟................................. 

عمدتا چه درسي را  تدريس مي نماييد؟................................... 

      امضاي مولف اول                                                              مهر وامضاي رييس واحد آموزشي، اداري

            تاريخ

 نمره ارزيابي اول                       در مقياس حداکثر                             نام ارزياب اول        تاييد رابط پژوهشي

نمره ارزيابي دوم                       در مقياس حداکثر                             نام ارزياب دوم                منطقه

نمره احتمالي ارزيابي سوم          در مقياس حداکثر                             نام احتمالي ارزياب سوم

  نمره ارزيابي اول                              در مقياس حداکثر                      نام ارزياب اول         تاييد کارشناس

نمره ارزيابي دوم                               در مقياس حداکثر                       نام ارزياب دوم         تحقيقات استان

نمره احتمالي ارزيابي سوم                   در مقياس حداکثر                      نام احتمالي ارزياب سوم

نمره ارزيابي اول                         در مقياس حداکثر                      نام ارزياب اول                          دبيرخانه مرکزي

نمره ارزيابي دوم                        در مقياس حداکثر                      نام ارزياب دوم                        برنامه مشاورپژوهنده

نمره احتمالي ارزيابي سوم           در مقياس حداکثر                       نام احتمالي ارزياب سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسمه‌تعالي

وزارت آموزش و پرورش

گروه مشاوره تربیتی

نمون برگ  شماره (2)*

 تعداد كل گزارشهای اقدام پژوهی  مشاورین پژوهنده، در سال تحصيلي 91-90

در استان .....................

 

تعداد كل گزارشهای اقدام پژوهی

تعداد گزارشهای اقدام پژوهی که مولف اول آن زن است

تعداد گزارشهای اقدام پژوهی که مولف اول آن مرد است

گزارشهای دوره ابتدايي

گزارشهای دوره راهنمايي

گزارشهای دوره  متوسطه

گزارشهای مراكز تربيت معلم

گزارشهای همكاران شاغل در اداره و سازمان

سایر موارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمون برگ  شماره (3)*

 تعداد گزارشهای اقدام پژوهی برتر استان ................................. كه به  گروه مشاوره تربیتی وزارت

 

تعداد گزارشهای اقدام پژوهی ارسالی به دبیرخانه مرکزی

تعداد گزارشهای اقدام پژوهی که مولف اول آن زن است

تعداد گزارشهای اقدام پژوهی که مولف اول آن مرد است

گزارشهای دوره ابتدايي

گزارشهای دوره راهنمايي

گزارشهای دوره  متوسطه

گزارشهای مراكز تربيت معلم

گزارشهای همكاران شاغل در اداره و سازمان

سایر موارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________

·          اين دو نمون برگ  ، منحصراً توسط كارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش گروه مشاوره تربیتی استان و  تكميل و ارسال شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی

 جمهوری اسلامی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه

 اداره آموزش و پرورش ناحیه 3کرمانشاه

نمون برگ شماره 4

 

عنوان اقدام پژوهی :

 

 مجری :

  پست سازمانی :

 

رشته تحصیلی :

 

آخرین مدرک تحصیلی :

 

دوره تحصیلی :‌

 

سمت فعلی :

 شماره پرسنلی :

 سال تحصیلی

91-90

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

 وزارت آموزش و پرورش                                    پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 نمون برگ ارزشيابي گزارش‌ اقدام پژوهي

   كد گزارش اقدام پژوهی :                            استان                                           نام و نام خانوادگی:

 

جنبه ارزشیابی

ردیف

ملاک

گزینه‌ها

ضریب

امتیاز

خیلی زیاد

      5       

زیاد

4

متوسط

3

کم

2

خیلی کم 1

 

 

 

عنوان اقدام پژوهی

1

از طریق اقدام پژوهی قابل مطالعه و بررسی است

 

 

 

 

 

2

 

 

2

روشن و قابل فهم است

 

 

 

 

 

1

 

 

3

موضوع با مسائل حرفه‌ای اقدام پژوه مرتبط است

 

 

 

 

 

2

 

 

توصیف و تشخیص  مساله اقدام پژوهی

4

مساله براساس مستدات وشواهد کافی بیان شده است

 

 

 

 

 

3

 

 

5

اهداف به وضوح بیان شده است

 

 

 

 

 

2

 

 

گردآوری ، تحلیل داده‌ها و اطلاعات

6

از روش‌های معتبر برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است

 

 

 

 

 

2

 

 

7

از منابع پژوهشی مرتبط استفاده شده است

 

 

 

 

 

3

 

 

8

عوامل موثر در ایجاد مسأله به درستی شناسایی شده است  

 

 

 

 

 

2

 

 

9

جمع آوری داده‌ها و نتیجه گیری اطلاعات از چارچوب منطقی برخوردار است

 

 

 

 

 

2

 

 

راه حل های

پیشنهادی

10

راه حل های پیشنهادی با موضوع و اهداف اقدام پژوهی تناسب دارند

 

 

 

 

 

3

 

 

11

از مشارکت و نقادی همکاران استفاده شده است

 

 

 

 

 

1

 

 

12

راه حل های پیشنهادی مبتنی بر اطلاعات و مطالعات کافی هستند

 

 

 

 

 

2

 

 

13

راه حل های پیشنهادی بدیع و مبتکرانه است  

 

 

 

 

 

2

 

 

اجرا

14

فرایند اجرا  با ذکر جزئیات به روشنی بیان شده است

 

 

 

 

 

2

 

 

15

اجرای راه حل  با نظارت کافی همراه بوده است

 

 

 

 

 

2

 

 

16

تغییرات مورد نظر در فرایند اجرا مشخص شده است

 

 

 

 

 

2

 

 

نتایج

17

مدارک برای تایید روش و نتایج کافی و معتبر است  

 

 

 

 

 

2

 

 

گزارش

اقدام پژوهی

 

18

تنظیم گزارش از شیوه درست (فصل بندی ارجاعات و منابع) برخوردار است  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

19

آئین نگارش رعایت شده و عاری از اشتباهات تایپی است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

20

می تواند به عنوان سند مفید آموزشی و پرورشی، مورد استفاده معلمان یا سایر کارکنان آموزش و پرورش قرار گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 اينجانب ......................................................... گزارش نهايي اقدام پژوهي با عنوان ........................................................................................... را با دقت  مطالعه و ارزشيابي نمودم. طرح مذكور از مجموع .............................................. سوال، جمعاً ............................. امتياز كسب كرده است.

                                                                          امضاء                              تاريخ:

  

 

 

[ چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ ] [ 17:18 ] [ جهانگير مرادي سر گروه آموزشی مشاوره ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام علیکم: خوش آ مدید
این وبلاگ در مهرماه1387 راه اندازی شده است تا به همکاران ودانش آموزان واولیا کمک کند
انتخاب رشته توسط تنهادارنده گواهینامه انتخاب رشته از سازمان سنجش در استان کرمانشاه
کارشناس ارشد علوم تربیتی جهت مراجعه حضوری روزهای چهارشنبه ساعت 18-16آماده پاسخگویی به سئوالات شماهمکاران و دانش آموزان عزیز در زمینه های زیر می باشد:
بر نامه ریزی، انتخاب رشته سراسری، دانشگاه آزاد،کارشناسی ارشد ودوره های کار دانی فنی حرفه ای وکارودانش وکارشناسی ناپیوسته-09197920490تلفن تماس moradi_50@yahoo.comامکانات وب